Make your own free website on Tripod.com

Persetiaan Pengakap

 

Bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan:

Taat kepada Tuhan , raja dan Negara,

Menolong orang pada setiap masa,

Menurut undang-undang pengakap

 

Organisasi

Keahlian Kegiatan sepanjang Tahun

Gambar kegiatan

Karya